Saujana Bumi Farm telah menerajui projek ternakan lembu berintegrasi yang pertama seumpamanya mengamalkan kaedah pengurusan bio-teknologi dan mengikut Skim Amalan Ladang Ternakan (SALT) dan Good Animal Husbandry Practice (GAHP). Kini FLAPSB memiliki sebuah buah kandang FIDLOT dengan jumlah di kawasan kandang  berkeluasan 74x100 kaki Perak Parit 7 Sungai Sumun dengan kapasiti 300 ekor sepusingan, dengan jumlah kapasiti keseluruhan lebih 300 ekor sepusingan.